Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 30.04-6.05.2023

Czwarta niedziela wielkanocna – 30 kwietnia 2023 r. – nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza jest przeżywana w Kościele katolickim już po raz 60. jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Kościele w Polsce rozpocznie ona Tydzień Modlitw o Powołania do szczególnej służby w Kościele.

Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli i wszystkich ludzi wierzących do tego, byśmy szczególnie w tę niedzielę i przez cały ten tydzień znowu ożywili w sobie wielkie wołanie do Pana żniwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne… Szczególnie w Niedzielę Dobrego Pasterza klęknijmy przed Najświętszym Sakramentem, adorując Jezusa, Jedynego i Wiecznego Kapłana, i zgodnie z Jego zaleceniem, módlmy się do Pana żniwa, a On pośle robotników.

bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań

Bóg powołuje każdego człowieka do świętości. Szczególnymi jednak powołaniami na drodze do świętości są powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, gdyż służą one nie tylko własnemu uświęceniu, ale są darem Bożej miłości dla całej społeczności ludu Bożego, dla nas wszystkich.

Kościół, poprzez Tydzień Modlitw o Powołania, zachęca wszystkich do włączenia się w troskę o powołania do szczególnej służby w Kościele. Zaprasza do modlitwy o dar powołań, o odwagę podjęcia go przez tych, których Bóg wzywa i ich wierność w byciu świadkami Bożej prawdy i Bożej miłości – świadkami Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI, będąca odpowiedzią na utrzymujący się już wówczas spadek powołań. Po raz pierwszy był on obchodzony 12 kwietnia 1964 roku. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas.

Z okazji 60. Światowego Dnia Modlitw o Powołania – 2023 r. opublikowane zostało Orędzie Ojca Świętego Franciszka zatytułowane: POWOŁANIE: ŁASKA I MISJA.

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE NA TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA

Print Friendly, PDF & Email