Tydzień Ekumeniczny

1389342078_tmojchTYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18-25 stycznia 2015 r. Jezus rzekł do Samarytanki: ?Daj mi pić!? (por. J 4,7)

Archidiecezjalna Rada Ekumeniczna przy Metropolicie Lubelskim Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin ? Instytut Ekumeniczny KUL ? Miasto Lublin

18 stycznia ? niedziela 12.30 ? Msza św. (Kościół akademicki KUL) 15.00 ? Ekumeniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich (Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Akademicka 15)

19 stycznia ? poniedziałek 12.30 ? Msza św. (Kościół akademicki KUL) 18.00 ? Msza św. (KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ul. Abramowicka 2)

20 stycznia ? wtorek 12.30 ? Msza św. (Kościół akademicki KUL) 18.00 ? Nabożeństwo ekumeniczne (KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, ul. Kunickiego 9)

21 stycznia ? środa 10.00 ? Wykład ks. Petera Hockena (rzym.-kat., Anglia-Austria) pt. Katolickie zasady ekumenizmu. Nowy paradygmat papieża Franciszka? (KUL) 12.30 ? Msza św. (Kościół akademicki KUL) 18.00 ? Nabożeństwo ekumeniczne (KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, ul. Tatarska 5)

22 stycznia ? czwartek 12.30 ? Msza św. (Kościół akademicki KUL) 18.00 ? Nabożeństwo ekumeniczne (KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI MARIAWITÓW, ul. Paganiniego 1)

23 stycznia ? piątek 12.30 ? Msza św. (Kościół akademicki KUL) 18.00 ? Nabożeństwo ekumeniczne (KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, ul. Ewangelicka 1)

24 stycznia ? sobota 11.00 ? Nabożeństwo ekumeniczne (KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, ul. Niecała 4) 18.00 ? Koncert muzyki organowej (KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI, ul. Ewangelicka 1)

25 stycznia ? niedziela 12.30 ? Msza św. (Kościół akademicki KUL) 18.00 ? Nieszpory (KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY, ul. Ruska 15)

Print Friendly, PDF & Email