TV lectio divina – Zesłanie Ducha Świętego (J 20, 19-23)

Medytację biblijną J 20, 19-23 prowadzą ks. Maciej Warowny i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email