TV lectio divina – XXXIII niedziela zwykła „C” (Łk 21, 5-19)

Wizje apokaliptyczne końca świata jednych bawią, uważają je za bajki, którymi nie warto się zajmować. Inni mówią o nich w duchu katastroficznym siejąc grozę. Jezus zapowiadał zburzenie świątyni jerozolimskiej będącej symbolem Starego Testamentu i tak się stało w w 70 r. po Chr. Zapowiada też finalne wydarzenia Nowego Testamentu, czy mamy Chrystusowi nie wierzyć? A jak ty czekasz na czasy ostateczne? Pomyślałeś kiedyś, że może cię wydać własna rodzina, gdy przyjdą prześladowania z powodu Chrystusa? A może nie przyjdą? Przecież to jakieś baśnie….zaraz, chyba coś nie tak. Już strach publicznie mówić o Chrystusie! Medytację biblijną prowadzą ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email