TV lectio divina – XXXIII Niedziela zwykła „C” (Łk 21, 5-19)

Dziś, katastroficzne wizje końca świata skłaniają wielu, by w ogóle nie myśleć o czasach ostatecznych. W ten sposób my, uczniowie Jezusa, przestajemy marzyć o niebie, mówić o niebie, zastanawiać się nad nową formą życia z Panem, którego nie będziemy widzieli tylko przez wiarę, ale naprawdę na własne oczy. Czy konieczne będą cierpienia i prześladowania, które dziś w Ewangelii zapowiada Pan? A może już one są? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email