TV lectio divina – XXXIII niedziela zwykła „B”

Przyszedł Mesjasz. Jerozolima Go nie przyjęła, arcykapłani, uczeni w Piśmie Go odrzucili, nie rozpoznali, że kończy się czas Starego Testamentu, czas zapowiedzi Mesjasza a nadszedł czas Nowego Testamentu, czas wypełnienia obietnic mesjańskich. Znakiem tego PRZEJŚCIA było zburzenie Jerozolimy, zburzenie świątyni, rozproszenie Izraela po Cesarstwie Rzymskim. Dziś Chrystus zapowiada przemijanie starej ziemi i starego nieba z czym wiążą się kataklizmy w przyrodzie i w kosmosie, także kataklizmy wojenne. Ale to będzie tylko sygnał, że kończy się to niebo i ta ziemia a nadchodzi nowe niebo i nowa ziemia, bo powtórnie przychodzi Mesjasz!!! Tylko gdzie wiara w te słowa Pana? W czasie Wojny Żydowskiej (66-73 r.) -chrześcijanie nie ucierpieli, bo wiedzieli, że mają wyjść z miast, chronić się – słuchali Ducha Świętego. A my dziś? Wpadniemy w panikę wraz z całym światem? Zapraszamy do medytacji – ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email