TV lectio divina – XXXII niedziela zwykła „C” (Łk 20, 27-38)

Jak Jezus odpowiadając na prowokacyjne i pełne kpiny pytanie saduceuszy uchylił nam rąbka tajemnicy nieba. O naszej seksualności, o pożyciu małżeńskim lub jego braku w niebie? Czy ma sens celibat lub ślub czystości teraz w tym życiu? Medytację biblijną Łk 20, 27-38 prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email