Pierwsza niedziela listopada na Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej

W dniu 6 listopada 2016 r. przypada pierwsza niedziela miesiąca. W ramach przeżywanego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski jest to już ostatnia stacja na ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?. Tematem rozważań pierwszej niedzieli listopada jest rozumienie chrztu jako: „Bramy nieba„.

Podczas chrztu w odpowiedzi na pytanie: „O co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka?”, rodzice dziecka odpowiadają: „O chrzest”, albo „O życie wieczne”. Celem ostatecznym sakramentu chrztu jest życie wieczne w niebie. Syn Boży został posłany, aby odkupić nas i przywrócić utracona jedność z Bogiem. Chrzest święty jest zanurzeniem w śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zadatkiem naszego zmartwychwstania i życia wiecznego w jedności z bogiem. Życie, które rozpoczyna się na chrzcie świętym nigdy się nie kończy. To chrzest otwiera nam bramę do wieczności z Bogiem. Chrzest jest więc „bramą nieba„.

W niedzielę, 20 listopada br. dobiegnie końca Jubileuszowa Droga Chrzcielna w wymiarze parafialnym. Zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, a zarazem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Będzie on miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Dzień później, 20 listopada br. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, jubileuszowy akt dokona się we wszystkich kościołach w Polsce.

 
MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski / dziękujemy za łaskę wiary,/ za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,/ za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy./ Jezu Chryste, Synu Boży,/ Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas./

Pragniemy i prosimy,/ abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym./

Duchu Święty, źródło życia i miłości,/ wołamy o Twoje dary i charyzmaty,/ abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,/ służyć braciom i siostrom miłością ofiarną / i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę./

Maryjo, nasza Matko i Królowo,/ święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,/ wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,/ abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego./

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,/ bądź uwielbiony, w naszej historii,/ teraz i na wieki wieków. Amen

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.chrzest966.pl

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA LISTOPAD 2016

Intencja ogólna:

Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

 


Przypominamy, że materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca zawarte są w (*)?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?, przygotowanej przez Komisję Duszpasterską Komisji Episkopatu Polski (dołączonej do świecy jubileuszowej). Dodatkowe materiały na listopad przekazane zostały wraz z prasą.

Print Friendly, PDF & Email