TV lectio divina – XXVII Niedziela zwykła „A” (Mt 21, 33-43)

„Królestwo Boże będzie zabrane od was i zostanie dane narodowi…” – zostanie zabrane i zostanie dane. Ciarki po plecach idą, przecież można stracić wiarę, wystarczy zbyt długo przebywać w „świecie”. Na medytację biblijną zapraszają ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński.

Print Friendly, PDF & Email