TV lectio divina – XXVI Niedziela zwykła „B”

Ten, który nie przynależy do naszej wspólnoty, naszego ruchu, naszego Kościoła, czy taki jest przeciwko nam i powinniśmy od niego się separować? Jedność w różnorodności – oblicze Kościoła, które chcemy dziś odkrywać. To piękno Kościoła niestety zaciemniają zgorszenia, a tych jest dużo. Zapraszamy do medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email