TV lectio divina – XXV niedziela zwykła „C” (Łk 16, 1-13)

Mówimy: moje pieniądze, mój samochód, mój dom, moje dzieci, moja rodzina… Czy rzeczywiście? Trzeba będzie stanąć przed Panem i zdać sprawę ze swego zarządu. Zarządca dóbr pewnego pana się zreflektował i „jakoś wylądował”, a ty? Medytację lectio divina prowadzą ks. Maciej Warowny, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email