TV lectio divina – XXIX Niedziela zwykła „B” (Mk 10, 35-45)

Idziemy służyć bezdomnym, uchodźcom, biednym w Afryce, ale także biedniejszym, mniej wykształconym, podwładnym, pracownikom, wikariuszom i pokornie służymy, ale nie o to chodzi Chrystusowi. On nas zaprasza na jeszcze większą przygodę poprzez służbę. Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email