Ku Kościołowi synodalnemu – Inauguracja fazy diecezjalnej Synodu Biskupów

W niedzielę 17 października 2021 r. o godzinie 19.00 w archikatedrze lubelskiej będzie sprawowana Eucharystia rozpoczynająca fazę diecezjalną – ogłoszonego przez papieża Franciszka – Synodu Biskupów Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, a w sposób szczególny Księży Proboszczów z dekanatów lubelskich wraz z ich parafialnymi zespołami synodalnymi.

W kwietniu 2021 roku papież Franciszek zainicjował drogę synodalną całego Ludu Bożego, która rozpoczyna się w październiku br. w Kościołach lokalnych, a zakończy w październiku 2023 roku na Zgromadzeniu Synodu Biskupów. Temat Synodu brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

Zadaniem obecnego Synodu jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła. Czynimy to poprzez wspólne słuchanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym i żywej Tradycji Kościoła, a następnie poprzez słuchanie siebie nawzajem, a zwłaszcza tych, którzy znajdują się na marginesie, rozeznając znaki czasu.

Pierwszym etapem procesu synodalnego jest etap słuchania w Kościołach lokalnych. Po uroczystości otwarcia w Rzymie w sobotę 9 października 2021 roku, w niedzielę 17 października 2021 roku rozpoczyna się etap diecezjalny Synodu. Zakłada on dyskusje wśród parafii, ruchów świeckich, szkół i uniwersytetów, zgromadzeń zakonnych, wspólnot chrześcijańskich z sąsiedztwa, akcji społecznych, ruchów ekumenicznych i międzyreligijnych oraz innych grup.

Print Friendly, PDF & Email