TV lectio divina – XXIV Niedziela zwykła „C” (Łk 15, 1-10)

Radość z grzesznika – jak można cieszyć się, że ktoś wpadł w grzechy, zagubił się czy zabłąkał? Nie można, dopóki grzesznik, zabłąkany czy zagubiony nie pozwala się odnaleźć, dopóki nie zechce wrócić do Ojca, nie pozwoli sobie pomóc. „Radość z grzesznika, który się nawraca”, niestety smutek ze sprawiedliwego. To w końcu lepiej być sprawiedliwym czy grzesznikiem? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email