TV lectio divina – XXIV Niedziela zwykła „A” (Mt 18, 21-35)

Piotr chciał przebaczyć 7 razy, my nawet raz nie chcemy przebaczyć, tylko trzymamy urazę głęboko w sercu, a tym samym czynimy z niego więzienie dla osoby, która nas uraziła. Czy da się coś zmienić? Czy można przebaczyć więcej niż 7 razy? Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email