TV lectio divina – XVII Niedziela zwykła „C” (Łk 11, 1-13)

Marshall McLuhan, praktykujący chrześcijanin i teoretyk komunikacji masowej i środków przekazu, powiedział w latach 60., że wszyscy jego znajomi, którzy stracili wiarę, najpierw zaniedbali modlitwę. Zapraszamy do medytacji biblijnej Łk 11, 1-13 opowiadający o tym jak Jezus uczy swoich uczniów jak mają się modlić – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email