TV lectio divina – XV Niedziela zwykła „C” (Łk 10, 25-37)

Kapłan i lewita mieli dylemat czy iść na służbę Bożą w świątyni w Jerozolimie zostawiając pobitego śmiertelnie człowieka czy pomagając mu zaciągnąć nieczystość rytualną. I tak przepisy Prawa zablokowały wrażliwość ich serc. Czy mogli postąpić jak ów samarytanin? To były częste zarzuty stawiane przez uczonych w Piśmie Jezusowi, że łamie Prawo i idzie do ludzi, do których nie powinien iść i określali Go Samarytaninem. Myślicie, że jesteśmy lepsi? Zapraszamy na medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Maciej warowny i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email