Nominacje i zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej – 23.06.2022

W czwartek, 23 czerwca 2022 r., w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyło się doroczne spotkanie, podczas którego przekazane zostały decyzje dotyczące zmian personalnych w parafiach i innych instytucjach archidiecezji lubelskiej.

W bieżącym roku czterech kapłanów pracujących w parafiach przeszło na emeryturę, i tyluż nowych księży podejmie odpowiedzialność za wspólnoty parafialne jako proboszczowie. Dwóch aktualnych księży proboszczów zmieni miejsce posługiwania. Swoje pierwsze placówki, w których rozpoczną kapłańską posługę, poznało czterech księży wyświęconych 28 maja br. Zmiany dotyczyć będą także 50 innych wikariuszy pracujących w parafiach naszej archidiecezji.

KSIĘŻA EMERYCI

 1. Ks. kan. Andrzej Domański – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach i przeniesiony w stan emerytalny
 2. Ks. prałat Adam Lewandowski – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (Archikatedra) w Lublinie i przeniesiony w stan emerytalny
 3. Ks. kan. Antoni Socha – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie i przeniesiony w stan emerytalny
 4. Ks. kan. Grzegorz Szymański – zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie i przeniesiony w stan emerytalny

NOWI PROBOSZCZOWIE:

 1. Ks dr Krzysztof Kwiatkowski – zwolniony z urzędu kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie
 2. Ks. dr Andrzej Sereda – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie – mianowany proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie
 3. Ks. mgr Artur Sura – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy – mianowany proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi
 4. Ks. mgr Robert Śliż – zwolniony z obowiązku tworzenia ośrodka duszpasterskiego przy ul. Dożynkowej w Lublinie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach

ZMIANY PROBOSZCZOWSKIE:

 1. Ks. mgr lic. Ireneusz Posturzyński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie – mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
 2. Ks. mgr lic. Dariusz Stefanek – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi – mianowany proboszczem parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie

NEOPREZBITERZY:

 1. Ks. mgr Arkadiusz Kowalski – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
 2. Ks. mgr Wiktor Michałowski – mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie
 3. Ks. mgr Michał Śliwka – mianowany wikariuszem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie
 4. Ks. mgr Paweł Watras – mianowany wikariuszem parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego
  w Krasnymstawie

ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE:

 1. Ks. mgr Wojciech Derlukiewicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach
 2. Ks. mgr Jakub Głowacki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła
  w Świdniku – na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
 3. Ks. mgr Grzegorz Gut – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela
  w Świdniku – na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie
 4. Ks. mgr Robert Jabcoń – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Rozesłania Apostołów
  w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
 5. Ks. mgr Paweł Jakubczak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela
  w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie
 6. Ks. mgr Andrzej Jargieło – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli
  w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
 7. Ks. mgr Marcin Jasiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela
  w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie
 8. Ks. mgr Robert Kaczmarek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku
 9. Ks. mgr Arkadiusz Kęcik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli– na urząd wikariusza parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej
 10. Ks. mgr Krzysztof Kloc – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP
  w Milejowie– na urząd wikariusza parafii pw. św. Dominika w Turobinie
 11. Ks. mgr Andrzej Koziej – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap.
  w Bełżycach– na urząd wikariusza parafii pw. św. Marcina w Lublinie
 12. Ks. mgr Mariusz Kozina – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach– na urząd wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  w Piaskach
 13. Ks. mgr Mariusz Kruk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego
  w Chełmie– na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach
 14. Ks. mgr Rafał Lamorski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze – na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie
 15. Ks. mgr Wojciech Lisiecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku
 16. Ks. mgr Tomasz Makara – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego
  w Sawinie – na urząd wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Siedliszczu
 17. Ks. mgr lic. Karol Mazurek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela
  i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym – na urząd wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie
 18. Ks. mgr Tomasz Milo – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
  i św. Wojciecha w Wierzbicy – na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmie
 19. Ks. mgr Sebastian Natoniewski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Wawrzyńca
  w Rogóźnie – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie
 20. Ks. mgr Piotr Niedziela – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Dominika w Turobinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym
 21. Ks. mgr Tomasz Nowaczek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marcina w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli
 22. Ks. mgr Adam Podsiadło – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku
 23. Ks. mgr Łukasz Piętal – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
 24. Ks. mgr Rafał Rechnio – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap.
  w Bełżycach – na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach
 25. Ks. mgr Marcin Rola – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Świętego Ducha w Chełmie
 26. Ks. mgr Paweł Saran – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego
  w Krasnymstawie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 27. Ks. mgr Paweł Serewa – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli
  w Niemcach – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie
 28. Ks. mgr Łukasz Sidor – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy
 29. Ks. mgr Michał Sidor – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach – na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie
 30. Ks. mgr lic. Jarosław Siejko – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Pawła II w Lublinie
 31. Ks. mgr Emil Skrobowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętego Ducha w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy
 32. Ks. mgr Waldemar Sokół – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła
  w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogóźnie
 33. Ks. mgr Konrad Szlachta – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. NMP Królowej Polski
  w Zagłobie – na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach
 34. Ks. mgr Michał Szuba – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
  w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie
 35. Ks. mgr lic. Paweł Szymański – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach
 36. Ks. mgr Jan Tadyniewicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 37. Ks. mgr Paweł Turowski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Trójcy
  w Kluczkowicach – na urząd wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła
  w Kurowie
 38. Ks. mgr Krzysztof Wicha – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie – na urząd wikariusza parafii pw. NMP Królowej Polski w Zagłobie
 39. Ks. mgr Krzysztof Wilczyński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego
  w Lublinie – na urząd wikariusza parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku
 40. Ks. mgr lic. Mateusz Wójcik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie – na urząd wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
 41. Ks. mgr Mateusz Wójcik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmie – na urząd wikariusza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
 42. Ks. mgr Krzysztof Wójcik – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach – na urząd wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
 43. Ks. mgr Marcin Wójtowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela
  w Dysie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
 44. Ks. mgr Grzegorz Zając – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie – na urząd wikariusza parafii pw. św. Zofii w Tarnogórze
 45. Ks. mgr Tomasz Zgórka – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP
  w Kraśniku – na urząd wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
 46. Ks. mgr Bartłomiej Zwoliński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – na urząd wikariusza parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie

KURIA

 1. Ks. dr Adam Jaszcz – zwolniony z funkcji wicekanclerza – mianowany kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 2. Ks. mgr lic. Sylwester Brzozowski – zwolniony z funkcji notariusza – mianowany wicekanclerzem Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 3. Dr Beata Boguszewska – mianowana notariuszem Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 4. Ks. mgr Mariusz Szymaniak – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie – mianowany pracownikiem Wydziału s. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

POZOSTAŁE NOMINACJE

 1. Ks. mgr lic. Kordian Broniarczyk – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie – udzielono zgody na podjęcie pracy w Polskiej Misji katolickiej w Szwajcarii
 2. Ks. dr hab. Rafał Charzyński – zwolniony z funkcji duszpasterza wspólnoty „Wiara i Światło”
 3. Ks. mgr Tadeusz Fac – udzielono zgody na podjęcie pracy misyjnej w Boliwii
 4. Ks. mgr Piotr Flis – zwolniony z urzędu wikariusza w parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie – udzielono zgody naurlop
 5. Ks. dr Adam Jaszcz – mianowany inspektorem ochrony danych w archidiecezji Lubelskiej
 6. Ks. mgr Cezary Kowalski – mianowany asystentem kościelnego stowarzyszenia Opus Angelorum
 7. Ks. mgr lic. Jerzy Krawczyk – mianowany moderatorem diecezjalnym Diakonii Ruchu światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
 8. Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski – zwolniony z funkcji inspektora danych w archidiecezji lubelskiej
 9. Ks. mgr Rafał Lamorski – mianowany kapelanem zakładu karnego w Chełmie
 10. Ks. mgr Dawid Lebowa – skierowany na studia specjalistyczne (katechetyka) KUL
 11. Ks. mgr Marian Łagód – zwolniony z urzędu wikariusza w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Abramowie
 12. Ks. dr hab. Jan Miczyński – zwolniony z funkcji spowiednika alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
 13. Ks. mgr Kazimierz Myszka – rezydent w parafii pw. MB Fatimskiej w Lublinie
 14. Ks. dr Robert Muszyński – zgoda na kontynuację współpracy z TVP3 Lublin
 15. Ks. mgr Paweł Pruszkowski – mianowany duszpasterzem Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE w Puławach
 16. Ks. mgr Paweł Saran – mianowany duszpasterzem wspólnoty „Wiara i Światło”
 17. Ks. mgr Piotr Stasieczek – mianowany duszpasterzem Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE w Chełmie
 18. Ks. mgr Paweł Szymański – zwolniony z funkcji asystenta kościelnego stowarzyszenia Opus Angelorum oraz duszpasterza Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE w Lublinie
 19. Ks. mgr Jan Tadyniewicz – zwolniony z funkcji kapelana zakładu karnego w Chełmie
 20. Ks. mgr Mateusz Wójcik – skierowany na studia specjalistyczne (prawo kanoniczne) KUL
Print Friendly, PDF & Email