TV lectio divina – XIX Niedziela zwykła „A” (Mt 14, 22-33)

Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Może ta lectio pomoże wielu z nas tak się pomodlić, żeby w końcu wyjść z jakiejś traumy, z jakiejś ciemności, o której zapomnieliśmy i nie chcemy do niej wracać? Chodzi o nowe doświadczenie wiary, która jest rzeczywistością dynamiczną. Zapraszamy do medytacji biblijnej – ks. Maciej Warowny, ks. Grzegorz Chudek i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email