TV lectio divina – X niedziela zwykła „C” (Łk 7, 11-17)

Dziś rozmawiamy o dwóch pochodach, które spotkały się bram miasta. Jeden wychodził z miasta wynosząc otwartą trumnę z ciałem młodego chłopca, drugi wchodził do miasta prowadzony przez Kogoś, Jedynego, który ten pierwszy pochód mógł zatrzymać i zawrócić. Trochę zagadkowo, dlatego zapraszamy do wspólnej medytacji – ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

 

Print Friendly, PDF & Email