Pierwsza niedziela czerwca: Biała szata – Nowe życie

W dniu 5 czerwca 2016 r. przypada pierwsza niedziela miesiąca. W ramach przeżywanego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski jest ona okazją do podjęcia kolejnych rozważań na naszej ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?. Temat pierwszej niedzieli miesiąca czerwca to: ?Biała szata – Nowe życie„.

Biała szata, którą otrzymujemy po chrzcie świętym, to znak nowego życia jakie otrzymujemy od Chrystusa. To znak Bożego daru, który otrzymujemy przez chrzest święty, ale i wezwania do porzucenia starego, grzesznego człowieka i życia w łasce Bożej.

 

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski / dziękujemy za łaskę wiary,/ za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,/ za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy./ Jezu Chryste, Synu Boży,/ Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas./
Pragniemy i prosimy,/ abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym./
Duchu Święty, źródło życia i miłości,/ wołamy o Twoje dary i charyzmaty,/ abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,/ służyć braciom i siostrom miłością ofiarną / i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę./
Maryjo, nasza Matko i Królowo,/ święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,/ wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,/ abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego./
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,/ bądź uwielbiony, w naszej historii,/ teraz i na wieki wieków. Amen

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.chrzest966.pl

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK CZERWIEC 2016

Intencja ogólna:

Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

 


Przypominamy, że materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca zawarte są w ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?, przygotowanej przez Komisję Duszpasterską Komisji Episkopatu Polski (dołączonej do świecy jubileuszowej). Dodatkowe materiały na czerwiec przekazane zostały wraz z prasą.

Print Friendly, PDF & Email