TV lectio divina – Wigilia Paschalna (Łk 24, 1-12)

Wigilia Paschalna – Pascha Pana i nasza pascha z Chrystusem, źródło wszystkich celebracji. Bądźmy dziś z Nim! Zapraszamy łamanie Słowa i życzymy Dobrej Paschy – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email