Transmisja Mszy św. z par. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku – 21.04.2019

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 21 kwietnia 2019 r., w ramach transmisji niedzielnych Mszy św. z Lubelszczyzny, przeprowadzanych przez TVP3 Lublin, można będzie uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku.

Transmisja rozpocznie się tradycyjnie o godz. 10.00


Z historii parafii:

Wkrótce po zatwierdzeniu 24 czerwca 1983 r. lokalizacji nowego kościoła w Świdniku, dokonano poświęcenia placu pod budowę świątyni parafialnej, rozpoczynając sprawowanie w tym miejscu niedzielnej Mszy św., zaś decyzją bpa Bolesława Pylaka, ówczesnego biskupa lubelskiego, powołany został do istnienia Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Parafia została oficjalnie erygowana 5 października 1988 r.

W 1984 roku została wzniesiona murowana kaplica. Trzy lata później – w 1987 roku – rozpoczęto budowę kościoła oraz plebanii parafialnej, według projektu architektów Ewy i Józefa Kołodziejczyków. Realizatorem projektu był ks. kan. Andrzej Kniaź, pierwszy proboszcz parafii.

Mimo ogromnych trudności w zdobywaniu materiałów budowlanych, dzięki jednak wysiłkowi, ofiarności parafian oraz ich osobistemu włączeniu się w prace przy wznoszeniu świątyni parafialnej i plebanii, po pięciu latach od rozpoczęcia budowy – 20 grudnia 1992 r. – abp Bolesław Pylak, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła.

Po objęciu w roku 2014 urzędu proboszcza przez ks. kan. Leszka Surmę, przeprowadzono generalny remont kościoła, dokonując przy tej okazji przebudowy prezbiterium i nawy głównej kościoła oraz kaplicy bocznej.


Godziny Mszy Świętych:

Niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00*, 17.00
Dni powszednie: 7.00, 7.30, 8.00*, 18.00
* z wyjątkiem okresu wakacyjnego

WIĘCEJ: www.odkupiciel-swidnik.pl

Print Friendly, PDF & Email