TV lectio divina – V niedziela Wielkanocna”C”

Dziś jesteśmy ponownie w Wieczerniku na Ostatniej Wieczerzy. Wracamy do słowa Pana, który zapowiada rzecz, którą łatwo pominąć, bo może nawet nigdy nie spotkaliśmy takiej wspólnoty Kościoła, gdzie słowo to się zrealizowało: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Może jest tak dlatego, że pomijamy konieczny warunek spełnienia tej obietnicy: „dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie” – chodzi o miłość w formie KRZYŻA. Po zmartwychwstaniu ta DROGA jest dla nas otworzona, choć może zbyt mało jest tych, którzy weszli na tą drogę i potrafią wprowadzić innych? Głosimy Chrystusa Przyjaciela, Oblubieńca, Miłosiernego….ale Ukrzyżowanego? Pomogą nam w tym trzej uczniowie z Wieczernika. Medytację biblijną prowadzą ks. Jozef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email