TV lectio divina – V Niedziela Wielkiego Postu „B” (J 12, 20-33)

W naturze mamy zapis: ratuj swoje życie! To jest tak potężne, że „tonący chwyta się brzytwy”. Jezus otwiera rzeczywistość nadprzyrodzoną, gdzie działa prawo przeciwne do tego naturalnego: strać swoje życie, a zyskasz życie wieczne. Czy jest w tym jakaś logika? Zapraszamy na wspólna medytację biblijną – ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email