TV lectio divina – V Niedziela Wielkiego Postu „A” (J 11, 1-42)

„Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A epidemia, która zamknęła nas w domach, dotyka gospodarki i tak wielu złożyła na łoże boleści (niektórzy umarli) zmierza ku chwale Bożej? Czy „dzięki niej Syn Boży zostanie otoczony chwałą”? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Radiowa lectio divina – 5 Niedziela Wielkiego Postu (J 11, 1-42) #podcast

Print Friendly, PDF & Email