TV lectio divina – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 1-13)

Pięćdziesiątnica była świętem ku pamięci Przymierza na Synaju i otrzymania Dekalogu na kamiennych tablicach. Dziś Nowe Przymierze i Prawo Boże wypisane Duchem Świętym na naszych sercach. Zapraszamy do medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski, ks. Jozef Maciąg i ks. Robert Muszyński P.S. Wasze polubienia i subskrybowanie kanału są naprawdę ważne w rozszerzaniu zasięgu tych TV lectio divina.

Print Friendly, PDF & Email