TV lectio divina – WIELKI CZWARTEK (J 13, 1-15)

Ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa odbyło się w Wieczerniku w bardzo wąskim gronie – Jezus i Dwunastu, choć w pewnym momencie jeden z nich, Judasz wyszedł na zewnątrz. Dziś też przeżywać będziemy tę liturgię w wąskim gronie w katedrze, kościołach parafialnych i w naszych domach. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej i wejścia w tajemnicę Wielkiego Czwartku – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Może łatwiej pobrać lub posłuchać w wersji dźwiękowej #podcast

Print Friendly, PDF & Email