TV lectio divina – Święto Ofiarowania Pańskiego (Łk 2, 22-40)

Właściwie zawsze życie przyjęte winno być ofiarowane Bogu, wtedy przeżywa się je jako dar i czyni się z niego dar – a to jest MIŁOŚĆ. Podobnie jest z powołaniem – oby było darem przyjętym i oddanym Panu. Dziś gorąco wołamy o modlitwę o powołania i rozpoznanie własnego powołania – ks. Jozef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Lub w wersji radiowej

Print Friendly, PDF & Email