TV lectio divina – NIedziela Najświętszej Trójcy „B” (Mt 28, 16-20)

Będąc w objęciach Jezusa („dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi” oraz „Jestem z wami po wszystkie dni”) mamy czynić uczniów ze wszystkich narodów i uczyć ich zachowywać wszystko, co Jezus nam przekazał. Będąc w objęciach Jezusa jesteśmy objęci miłością Ojca i napełnieni mocą Ducha. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email