TV lectio divina – IV Niedziela Adwentu „B” (Łk 1, 26-38)

Maryja wchodzi w małżeństwo z Józefem, ale dziś Boga daje Jej poznać swoje plany odnośnie tego małżeństwa przekraczające Jej wyobrażenia. Podobnie król Dawid (I czytanie) ma plan zbudowania świątyni dla Bożej Arki, ale Bóg ma większy plan dla niego, to On zbuduje Dawidowi ród, z którego wyprowadzi Mesjasza. Pytamy się o otwartość na Boże plany i gotowość zmiany naszych. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email