Wyróżnienia Feniks 2020 dla trzech publikacji Wydawnictwa GAUDIUM

Miło nam poinformować, że trzy publikacje Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” otrzymały nagrodę – Wyróżnienie Feniks 2020 – przyznawane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Doroczna gala nagrody oraz uroczyste ogłoszenie wyników, zwykle związana z otwarciem Targów Wydawców Katolickich, w tym roku miała miejsce w internecie.

Wyróżnione publikacje Wydawnictwa „Gaudium” to:

Protokoły konferencji polskich ojców soborowych, Michał Białkowski, w kategorii: nauki kościelne,
Cud. W 1949 roku Lublin stał się Częstochową, Mariola Błasińska, w kategorii: historia,
Biblia Aramejska, tom 3: Księga Kapłańska, tłum. ks. Antoni Tronina, w kategorii: tłumacz.

Feniks – to nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich honorująca wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Od 1999 roku przyznawana jest autorom, instytucjom i mediom popularyzującym książkę religijną, promując w ten sposób wartościowe publikacje, które traktują o katolicyzmie lub przez swą wymowę pozytywnie ukazują wartości chrześcijańskie.

Protokoły konferencji polskich ojców soborowych,
Michał Białkowski

Wyróżnienie Feniks 2020 kategoria: nauki kościelne

Publikacja to pierwsza edycja źródłowa dokumentów wytworzonych przez ciało kolegialne, jakim były zebrania polskich biskupów zgromadzonych wokół kardynała Stefana Wyszyńskiego w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie. Z uwagi na fakt, że zebrania miały formę zbliżoną do posiedzeń Konferencji Episkopatu Polski (odbywały się regularnie raz w tygodniu), są jednym z podstawowych źródeł do dziejów polskiego episkopatu po drugiej wojnie światowej. Uzupełnieniem książki jest bogaty materiał ikonograficzny. Czarno-białe i kolorowe fotografie, często po raz pierwszy publikowane, pokazują biskupów polskich podczas Soboru, ich aktywność, kontakty międzynarodowe.

zobacz: PROTOKOŁY KONFERENCJI POLSKICH OJCÓW SOBOROWYCH


Cud. W 1949 r. Lublin stał się Częstochową,
Mariola Błasińska 

Wyróżnienie Feniks 2020 kategoria: historia

Celem publikacji było całościowe omówienie zagadnienia cudu lubelskiego jako wydarzenia historycznego oraz religijnego. Do tej pory funkcjonowały różne wersje przebiegu wydarzeń stąd autorka przeprowadziła szeroko zakrojoną kwerendę, która objęła m.in. bogaty materiał zgromadzony w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie. Ważny element stanowiła też dokumentacja zebrana w śledztwie dotyczącym cudu lubelskiego prowadzonym przez lubelski oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zaprezentowane świadectwa osób obejmują zarówno zapis doświadczeń fizycznych i duchowych bezpośrednich uczestników wydarzeń, jak i tych, którzy w kolejnych latach doświadczyli łask za wstawiennictwem Matki Bożej Płaczącej. Książkę ubogaca cenny materiał fotograficzny – zdjęcia historyczne oraz współczesne, a także kopie dokumentów.

zobacz: CUD W 1949r LUBLIN STAŁ SIĘ CZĘSTOCHOWĄ


Biblia aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Kapłańska,
przekład i opracowanie Antoni Tronina

Wyróżnienie Feniks 2020 kategoria: tłumacz

Biblia aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Kapłańska została opublikowana przez Wydawnictwo „Gaudium” w 2019 roku. Jest to nieliczny w Europie, a pierwszy w Polsce przekład z języka aramejskiego tekstów targumicznych. Autorem przekładu jest ks. prof. Antoni Tronina, wielki znawca języków starożytnych. Szczególną wartością niniejszej edycji Biblii Aramejskiej są noty krytyczne i komentarz oraz umieszczenie wersji polskiej obok oryginału. Pozwala to polskiemu czytelnikowi na wniknięcie w bogaty świat tekstów targumicznych, które pomagają bardziej zrozumieć Biblię i nauczanie Jezusa z Nazaretu.

Targumy, będące aramejskim przekładem tekstu hebrajskiego Starego Testamentu, tłumaczą go z reguły w sposób poszerzony, przypominający niekiedy bardziej parafrazę niż przekład. Ponadto zawierają związane z liturgią komentarze wyjaśniające znaczenie tekstu biblijnego z praktycznym odniesieniem do konkretnej sytuacji życiowej słuchacza. Cieszyły się dużą popularnością, były źródłem inspiracji dla orędzia Jezusa oraz autorów Nowego Testamentu.

zobacz: BIBLIA ARAMEJSKA TARGUM NEOFITI 1. TOM 3 KSIĘGA KAPŁAŃSKA

Print Friendly, PDF & Email