TV lectio divina – III niedziela zwykła „A” (Mt 4, 12-23)

„Nawracajcie się!  i Pójdźcie za Mną!” – dwa kluczowe wezwania Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Tylko co one znaczą  dla nas dziś? Tyle razy je słyszeliśmy, że może myślimy, że są skierowane do innych, którzy tego potrzebują, bo my już je kiedyś usłyszeliśmy. Wtedy mogą się stać okazją do sądzenia innych a nie rozpalania na nowo charyzmatu Pana, który jest w nas. Medytację biblijną prowadzą ks. Maciej Warowny i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email