TV lectio divina – III Niedziela Wielkiego Postu „C” (Łk 13, 1-9)

„Jeśli się nie nawrócicie…”. Tylko co właściwie masz zrobić, żeby się nawrócić? Chcesz się nawrócić i wydać piękne, słodkie owoce nawrócenia w swoim życiu i dziś może to słowo medytacji wydobędzie cię z twojego duchowego rozchwiania. Zapraszamy: ks. Józef Maciąg, ks. Sławek Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email