Doktoranci z Narodowego Uniwersytetu Kazachskiego w archiwum diecezjalnym

We wtorek, 8 marca 2022 r., w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim gościli doktoranci z Narodowego Uniwersytetu Kazachskiego im al-Farabi w Ałmatach wraz ze swoim opiekunem prof. dr hab. Januszem Łosowskim z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS. Doktoranci to zarazem pracownicy Archiwum Prezydenta w Ałamatach, Archiwum Państwowego w Ałmatach i Zarządu Miasta Ałmaty oraz doktoranci archiwistyki wydziału historycznego Narodowego Uniwersytetu Kazachskiego.

Zajęcia z gośćmi poprowadziła s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB, archiwista Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, która zapoznała młodych naukowców z historią i zasobem AAL, rodzajami gromadzonej dokumentacji, metodami jej opracowania, miejscem przechowywania i zasadami udostępniania w pracowni naukowej. Goście mogli zobaczyć najciekawsze rękopisy będące w zasobach archiwum, począwszy od najstarszej zachowanej księgi z 1452 r., poprzez wizytacje generalne, dokumenty pergaminowe (wśród nich bulle), aż po XIX wieczne fotografie. Doktoranci mieli też okazję zapoznać się z zasobami i specyfiką pracy archiwum metrykalnego.

Dopełnieniem pobytu gości z Kazachstanu była wizyta w kancelarii Kurii Metropolitalnej i kaplicy pw. Darów Wieczernika, a przy okazji zapoznanie się z historią pałacu biskupiego i konsystorskiego, zegara słonecznego w ogrodzie kurialnym czy pomnika Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Print Friendly, PDF & Email