TV lectio divina – III niedziela Adwentu „C”

Jan Chrzciciel był znakomitym kaznodzieją. Skuteczne wzywanie do nawrócenia nie jest rzeczą łatwą, jednak ludzie słuchający Jana nie tylko wyznają swoje grzechy ale przejęci do głębi pytają: „co mamy czynić”? Nawet ludzie z resortów siłowych (celnicy, żołnierze) pragną zmiany sposobu życia. Czy to życie da się zmienić? Dużo wątpliwości. Zanurzenie, którego dokonywał Jan faktycznie niczego nie zmieniało, ale było świadomym otwarciem się na Mesjasza. Dopiero On będzie zanurzał w Duchu Świętym i ogniu. Jakie skutki w nas spowoduje owo zanurzenie? No i jeszcze te „plewy”?

Print Friendly, PDF & Email