TV lectio divina – III Niedziela Adwentu „C” (Łk 3, 10-18)

Co mamy czynić? Trzy grupy ludzi pytają Jana Chrzciciela od czego mają zacząć nawrócenie i jego odpowiedź jakby zaskakuje – na pozór nie zadaje nic nadzwyczajnego, ale wdrażanie jego zaleceń w życie doprowadzi niechybnie do rzeczy nadzwyczajnych. Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej – ks. Sławek Laskowski, ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński
Print Friendly, PDF & Email