TV lectio divina – II niedziela Adwentu „C”

Czy odczytaliście kiedykolwiek ten fragment ewangelii w kontekście powtórnego przyjścia Chrystusa czyli paruzji? „Przygotujecie DROGĘ PANA” czyli Kościół. Jezus, gdy przyjdzie na SĄD pokaże u kogo mógł zasypać doliny, zrównać pagórki a to na to nie pozwolił. Wiele innych ciekawych odkryć. Zapraszamy: ks. Nikos Skuras, ks. Paweł Matyaszewski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email