Bramy Miłosierdzia w archikatedrze i sanktuariach

8 grudnia 2015 r. (wtorek), w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w ramach inauguracji Nadzwyczajnego Jubileusz Miłosierdzia papież Franciszek dokona otwarcia Drzwi Świętych, które staną się „Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję”.

Zgodnie z decyzją Ojca Świętego, wyrażoną w bulli Misericordiae Vultus ogłaszającej Rok Święty, w następującą po uroczystości niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu, otworzone zostaną Drzwi Święte w katedrze Rzymu, bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie w innych bazylikach papieskich.

Tego samego dnia tj. 13 grudnia Bramy Miłosierdzia otwarte zostaną także we wszystkich katedrach i innych kościołach o szczególnym znaczeniu w poszczególnych diecezjach. Pozostaną one otwarte przez cały rok Jubileuszu. W ten sposób Jubileusz będzie obchodzony zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych, jako widzialny znak komunii całego Kościoła. Przez cały też rok wierni będą mogli przez nie pielgrzymować , co wiązać się też będzie z możliwością uzyskania odpustu.

Brama Miłosierdzia w lubelskiej archikatedrze

” W trzecią niedzielę Adwentu, 13 grudnia, otworzymy Bramę Miłosierdzia w naszej Archikatedrze.

O godz. 11.00 zgromadzimy się w kościele pw. Ducha Świętego przy Krakowskim Przedmieściu. Po odmówieniu wstępnych modlitw wysłuchamy Ewangelii o odnalezionej owcy oraz fragmentu bulli papieskiej ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Następnie wyruszymy w procesji w kierunku Archikatedry.

Po przekroczeniu progu świątyni otworzymy Bramę Miłosierdzia, która będzie przygotowana przy wejściu do nawy bocznej prowadzącej do kaplicy Krzyża Trybunalskiego i Najświętszego Sakramentu. Następnie sprawowana będzie Eucharystia, która rozpocznie się od wspomnienia chrztu świętego i pokropienia wodą święconą” – z listu Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego na 6 grudnia 2015 r.

W niedzielę 20 grudnia br, otworzymy Bramy Miłosierdzia w sanktuariach i kościołach nasze archidiecezji:

w Bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryji Panny w Chełmie
w Bazylice pw. MB Kębelskiej w Wąwolnicy
w Bazylice pw. św. Anny w Lubartowie
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach

z list Papieża Franciszka do Abp Rino Fisichella, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji:

” Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia.

Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

Print Friendly, PDF & Email