TV lectio divina – Chrystusa Króla Wszechświata „A” (Mt 25, 31-46)

Sąd Ostateczny – przyjdzie niespodziewanie i zaskoczy wielu. Jak się do niego przygotować i czy w ogóle jest to możliwe? Dzisiejszą medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński wraz z gościem z Italii ojcem Gabriele Nanni, karmelita bosym z klasztoru w Brescii

 

Print Friendly, PDF & Email