Transmisja Mszy św. z Lublina – TVP3 Lublin – 3.02.2019

W niedzielę, 3 lutego 2019 r., w ramach transmisji niedzielnych Mszy św. z Lubelszczyzny, przeprowadzanych przez TVP3 Lublin, można będzie uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w kościele rektoralym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie (ul. Narutowicza 6).

Transmisja rozpocznie się o tradycyjnie o godz. 10.00 .

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie został wybudowany przy jednym z najstarszych traktatów komunikacyjnych Lublina w latach 1412-1426, na miejscu istniejącej już wcześniej kaplicy Najświętszej Maryi Panny, św. Barbary i św. Zofii, poświęconej w 1396 roku. Jego powstanie było ściśle związane z głęboką wiarą religijną króla Władysława Jagiełły w skuteczną pomoc Bożą, jakiej doznał w czasie walk z Krzyżakami. Lubelska świątynia miała być wotum dziękczynnym za zwycięstwo odniesione nad nimi pod Grunwaldem i Tannenbergiem 15 lipca 1410 roku. Jednocześnie była także pierwszym w kraju pomnikiem je upamiętniającym.

Obok kościoła, także z inicjatywy króla, został wybudowany klasztor Brygidów i SS. Brygidek. W latach 1835-1882 klasztor zamieszkały Siostry Wizytki i przejęły administrację kościoła (stąd funkcjonujące w Lublinie określenia kościoła: „pobrygidkowski” lub „powizytkowski”). Po I wojnie światowej klasztor otrzymały SS. Urszulanki UR.

Obecną świątynię wzniesiono na pocz. XV w. w stylu gotyckim, który zniekształcono w czasie odnawiania kościoła. Budowla uległa poważnie dewastacji m. in. w czasie wojen szwedzkich. Na pocz. XX w. mocno zniszczony kościół całkowicie odbudował ks. Jan Władziński (zakończenie robót w 1934 r.). Obecnie istniejąca przy świątyni wieża została wybudowana dopiero w XVI w., a podwyższona w wieku następnym. W tym też czasie wzniesiono zakrystię. W połowie XVIII w. dobudowana została kaplica boczna z fundacji rodziny Firlejów.

Charakterystyczny jest podział wnętrza na dwie niesymetryczne nawy. Pierwotnie wnętrze było kryte stropem płaskim, w XVI w. nad nawami zastąpiono je sklepieniem żebrowym, gotyckim, a nad prezbiterium – renesansowym z rzeźbionymi medalionami. Prezbiterium jest wyjątkowo długie (ok. 1/3 długości świątyni). Są tam zabytkowe stalle posiadające na oparciach siedzeń malowane obrazy z życia św. Brygidy. Ołtarz główny z pocz. XX w. w stylu neogotyckim.

więcej: https://pobrygidkowski.pl/pl/
Print Friendly, PDF & Email