Tożsamość bioetyki katolickiej – wśród Feniksów 2021 dla TN KUL

W ramach tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS zgłoszonych zostało ponad 300 tytułów książkowych, publikacji multimedialnych i albumów muzycznych. Kapituła Nagrody FENIKS 2021 doceniła siedem publikacji Towarzystwa Naukowego KUL, przyznając cztery nagrody FENIKS oraz trzy wyróżnienia.

Wśród wyróżnionych pozycji znalazła się Tożsamość bioetyki katolickiej” bp. Józefa Wróbla SCJ, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej i przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL

Pouczająca analiza źródeł współczesnej bioetyki katolickiej. Autor skutecznie przypomina, że za troską o ludzkie życie i zdrowie nieustannie kryją się trudne do rozstrzygnięcia dylematy moralne. Wskazuje na fundamentalną rolę, jaką w tych procesach spełnia niezbywalna godność osobowa każdego człowieka, od momentu poczęcia do naturalnej. Otwarcie podkreśla stojący na jej straży obowiązek troski o ludzkie życie.

https://wydawca.com.pl/

Tożsamość bioetyki katolickiej, bp Józef Wróbel SCJ

kategoria: nauki kościelne

Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza koncentruje się na podstawach bioetyki inspiracji katolickiej. Po ogólnej prezentacji historii bioetyki zostaje zobrazowany kryzys w poszanowaniu ludzkiego życia we współczesnym świecie oraz odpowiedź nań Kościoła katolickiego, zatroskanego o godność osobową każdego człowieka, a następnie rożne wymiary związku bioetyki z katolicką myślą filozoficzną i teologiczną. Zostaje tu więc podkreślone odniesienie bioetyki do postaw wiary, w której człowiek uznaje prymat Boga w swoim życiu, a następnie do refleksji filozoficznej i teologicznej, zwłaszcza teologicznomoralnej, stanowiącej fundament refleksji bioetycznej. W części drugiej zostają omówione ważniejsze aspekty katolickiej bioetyki szczegółowej, przeważnie w kontekście podstaw aksjologicznych o charakterze filozoficznym i teologicznym. Tę część otwiera syntetyczna prezentacja kwestii bioetycznych obecnych w Katechizmie Kościoła katolickiego. W dalszej kolejności przedmiotem analiz są zagadnienia związane z zaangażowaniem Kościoła w troskę o zdrowie człowieka oraz problematyka etyczna w duszpasterstwie rodzin. Praktycznym uzupełnieniem tej problematyki są zagadnienia związane z posługą lekarza rodzinnego. Publikację zamyka omówienie dwóch fundamentalnych kwestii bioetycznych, a mianowicie katolickie ujęcie obowiązku troski o ludzkie życie oraz stanowisko bioetyki katolickiej w kwestii eksperymentów medycznych.

zobacz: Tożsamość bioetyki katolickiej, bp Józef Wróbel SCJ

Nagroda FENIKS 2021

KATEGORIA: HISTORIA

Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, autorstwa ks. prof. Stanisława Wilka SDB

zobacz

KATEGORIA: NAUKI KOŚCIELNE

Tożsamość bioetyki katolickiej, autorstwa bpa Józefa Wróbla SCJ

zobacz

KATEGORIA: TŁUMACZ

Odyseja, Homer, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Robert Roman Chodkowski

zobacz

KATEGORIA: DUCHOWOŚĆ

Silentium – polisemiczna wartość i sprawność. Studium teologiczno-duchowe, autorstwa Teresy Paszkowskiej, Towarzystwo Naukowe KUL

zobacz

Wyróżnienia

KATEGORIA: HISTORIA

Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie, Witolda Matwiejczyka

zobacz

KATEGORIA: KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI

Dignity in Suffering. Closeness in Dying. Love in Mourning. Interclisciplinary Study, Cristopher Ciccarino, Mirosław Kalinowski, Krzysztof Konstanty Masłowski, Leon Szot, Antoni Świerczek, Dianne Traflet

zobacz

Seria: Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce, tom XXI, Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia, Mariana Surdackiego

zobacz


źródło: https://tnkul.pl/

Print Friendly, PDF & Email