Sympozjum naukowe: Brat naszego Boga – 16.12.2017

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2017 Rokiem św. Brata Alberta, podkreślił znaczenie Jego twórczości i dzieł miłosierdzia dla dziedzictwa narodowego. Upływający rok przyniósł wiele wydarzeń kulturalnych i modlitewnych upamiętniających Brata Alberta.

Jego zwieńczeniem będzie sympozjum naukowe poświęcone osobie i dziełu tego wybitnego Świętego odbywające się 16 grudnia 2017 r. (sobota) w Lublinie – w Klasztorze Ojców Bernardynów (ul. Willowa 15) – pod auspicjami polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, a zatytułowane: Brat Naszego Boga.

Będzie to próba przeniknięcia człowieka. Sama postać jest ściśle historyczna. Niemniej pomiędzy samą postacią a próbą jej przeniknięcia przebiega pasmo dla historii niedostępne. W ogóle bowiem człowiek ma to do siebie, że niepodobna go wyczerpać historycznie. Pierwiastek pozahistoryczny w nim tkwi, owszem, leży u źródeł jego człowieczeństwa. Próba zaś przeniknięcia człowieka łączy się z sięganiem do tych źródeł. /- K. Wojtyła, Brat naszego Boga, 1979/

Celem sympozjum jest wielowymiarowe i twórcze spojrzenie na św. Brata Alberta. Prelegenci, oprócz prezentacji materiału faktograficznego, podejmą interpretację dzieł Świętego, zarówno tych duchowych, jak i społecznych oraz artystycznych.

Przedmiotem naukowej refleksji będą źródła, z których Brat Albert czerpał swoją oczywistość w dobroci, a także Jego duchowe oddziaływanie na ubogich oraz członków założonych przez Niego zgromadzeń zakonnych. Omówiony zostanie wątek twórczości artystycznej Adama Chmielowskiego oraz recepcja Jego osoby i dzieła w literaturze i kulturze polskiej.

Przypomnienie św. Brata Alberta w stulecie Jego śmierci stanowi punkt wyjścia do aktualizacji przesłania miłosierdzia we współczesnym świecie. Jest to także opowieść o tajemnicy spotkania człowieka z Bogiem, dzięki któremu radykalnie zmienia się bieg ludzkiego życia, a niekiedy także odwraca bieg historii. Mamy nadzieję, że ożywienie pamięci o fascynującej osobowości św. Brata Alberta, która urzekła tak wielu Jemu współczesnych, może być skutecznym antidotum na dylematy i strapienia naszych czasów.

PROGRAM

9.00Msza św. pod przewodnictwem Ministra Prowincji Ojców Bernardynów o. Teofila Adama Czarniaka OFM, z udziałem chóru parafialnego Albertus. Program artystyczny o Bracie Albercie w wykonaniu Oazy Dzieci Bożych

10.30Wprowadzenie: o. mgr lic. Radomił Andrzej Wójcikowski OFM, gwardian klasztoru i proboszcz Parafii św. Brata Alberta w Lublinie

Sesja I. Moderowanie: s. dr hab. Beata Zarzycka ZSAPU, KUL Lublin

10.40Pielgrzymowanie duchowe św. Brata Alberta – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW Warszawa

11.00Myśl duchowa wielkich mistyków w pismach św. Brata Alberta – o. dr hab. Romuald Henryk Kośla OFM, UPJPII Kraków

11.20Biblia w życiu św. Brata Alberta w świetle jego „Pism” – o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM, UAM Poznań

11.40Święty Brat Albert – nadzieja większa niż życie – o. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas OFM Conv, Seraphicum Rzym

12.00 – Dyskusj

12.15 – Przerwa

Sesja II. Moderowanie: dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL

12.50Znaczenie kryzysu w przemianie wewnętrznej Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. Ujęcie psychologiczne. – s. dr hab. Beata Zarzycka ZSAPU, KUL Lublin

13.10Czy Adam Chmielowski był impresjonistą? – dr szt. Małgorzata Gorzelewska-Namiota, UMCS Lublin

13.30„Ecce Homo”. Ikona rewolucji miłosierdzia – o. dr Cyprian Janusz Moryc OFM, KUL Lublin

13.50Św. Brat Albert – polski św. Franciszek – o. mgr lic. Albert Wach OCD, Rektor Teresianum, Rzym

14.10Złączeni w służbie Bogu i Ojczyźnie. Przyjaźń Adama Alberta Chmielowskiego z Edwardem Wacławem Nowakowskim OFMCap i Józefem Rafałem Kalinowskim OCD – o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD, Konsulator Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Rzym

14.30Legenda Albertyńska w literaturze – prof. dr hab. Władysława Bryła, UMCS Lublin

14.50Działalność Braci Albertynów (świadectwo)

15.00 – Dyskusja i podsumowanie. Moderowanie: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW Warszawa

Organizatorzy:

Proboszcz Parafii św. Brata Alberta w Lublinie i Ojcowie Bernardyni
Instytut Kulturoznawstwa KUL
Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW
Zakład Biblijny Wydziału Teologicznego UAM
Ośrodek Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII

Patronat:

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk (KNT PAN)
Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (OO. Bernardyni)
Zgromadzenie Sióstr Albertynek (ZSAPU)
Zgromadzenie Braci Albertynów (ZBAPU)

Patronat medialny:

„Niedziela”
„Gość Niedzielny”
TVP3 Lublin

Print Friendly, PDF & Email