Święto Przemienienia Pańskiego „A” (Mt 17, 1-9)

Święto Namiotów (Sukkot), radosne święto Izraela, które przypominało im czas wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej, w czasie której mieszkali w namiotach a Bóg dawał im doświadczyć swej obecności (Szekina) w Namiocie Spotkania i poprzez obłok, który go okrywał. To Święto przypominało nadanie Prawa na Górze Synaj. I Góra Tabor. Znów zobaczyli na krótką chwilę Bożą Chwałę ukrytą w Osobie Jezusa Chrystusa – w jakim celu? Zapraszamy do wspólnej medytacji biblijnej: ks. Sławomir Laskowski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email