Święcenia kapłańskie w archikatedrze lubelskiej – 25.05.2024

W sobotę, 25 czerwca 2024 r. o godz. 10.30, w archikatedrze lubelskiej,  abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski sprawował będzie uroczystą Eucharystię, podczas której udzieli święceń prezbiteratu dwom diakonom naszej archidiecezji, alumnon lubelskiego Seminarium Duchownego.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach, zachęcając jednocześnie do szczególnej modlitwy za kandydatów do kapłaństwa, przeżywających w tych dniach swoje rekolekcje przed święceniami.

ONLINE: https://www.youtube.com/@archikatedrasw.janachrzcic1547/streams

W domu rekolekcyjnym Ogniska Miłości w Łopocznie n. Wisłą kandydaci do prezbiteratu – Emilian i Mateusz – przeżywają swoje tygodniowe rekolekcje przygotowujące ich do święceń kapłańskich. Rekolekcje prowadzi ks. Sławomir Jargiełło, ojciec duchowny seminarium i opiekun roku VI.

https://www.facebook.com/Seminarium.Lublin

Print Friendly, PDF & Email