Strumienie miłosierdzia na Poczekajce 21.10.2016

Powoli zbliżający się do końca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia skłania do postawienia sobie pytania, jak go wykorzystaliśmy i na ile wielkie wydarzenia tego Roku stały się skutecznym impulsem do odnowy życia łaski wiary i umocnienia przyjaźni z Chrystusem.

Okazją do refleksji, uwielbienie Boga i otwarcia się na dar Jubileuszowego Roku Miłosierdzia będzie całonocne czuwanie prowadzone przez różne grupy modlitewne: „Strumienie Miłosierdzia Bożego„, które będzie miało miejsce 21 października 2016 – od godz. 18.45 – w kościele ojców kapucynów w Lublinie na Poczekajce od godz. 18.45

Spotkanie ma być jakby rzutem na taśmę przed końcem roku łaski, kolejna szansa, by doświadczyć, że Bóg czeka na nasze nawrócenie i pokutę, które mają być odpowiedzią na objawienie Miłosierdzia. Całonocne czuwanie prowadzone przez różne grupy modlitewne na co dzień gromadzące się przy kapucyńskim kościele jest wyznaniem wiary, modlitewnym uczynkiem miłosierdzia za żywych i umarłych oraz aktem pokuty i wynagradzania za grzechy całego świata.

STRUMIENIE MIŁOSIERDZIA
SPOTKANIE W ROKU MIŁOSIERDZIA NA POCZEKAJCE
PIĄTEK 21 PAŹDZIERNIKA 2016

18.45 ? Pieśń na wejście ? Odnowa w Duchu Świętym
18.50 ? Rozpoczęcie ? słowo wprowadzenia o. Andrzej Derdziuk OFMCap
19.00 ? Uwielbienie Boga Miłosiernego
19.15 ? Konferencja o Kościele w Laodycei ? o. Andrzej Kiejza OFMCap
19.45 ? Czuwanie z Maryją Matką Miłosierdzia ? znaki:

szata miłosierdzia ? oddanie się w opiekę Maryi i schronienie pod płaszczem Jej opieki
balsam miłosierdzia ? namaszczenie oczu olejem z Loreto
złoto miłosierdzia ? postanowienie dobrego uczynku i przyjęcie uczynku miłosierdzia

21.00 ? Apel Jasnogórski
21.20 ? Msza święta ? przewodniczy ks. Eugeniusz Derdziuk, homilia ks. Robert Muszyński
23.00 ? Adoracja Najświętszego Sakramentu – prowadzi Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej
03.00 ? Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie adoracji

MODLITWA ZAWIERZENIA
Oddanie się w opiekę Maryi Matki Miłosierdzia

Maryjo, Matko Miłosierdzia, pod Twoją obronę uciekam się i pragnę się schronić pod płaszczem Twojej miłości do Jezusa. Naucz mnie wysławiania Bożego Miłosierdzia w codziennym realizowaniu mojego życiowego powołania i pełnego ufności powierzania się Jezusowi, mojemu Panu. Uczyń mnie narzędziem Ducha Świętego, niosącym braciom i siostrom radość, pokój i nadzieję przez życie Ewangelią i odważne wyznawanie wiary we wspólnocie Kościoła. Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego i obiecuję podjąć uczynek miłosierdzia w służbie bliźniemu. Amen

Wspólnoty włączone w organizację:

? Odnowa w Duchu Świętym
? Kapucyńskie Duszpasterstwo Elektroniczne
? Duszpasterstwo Młodzieży na Poczekajce
? Duszpasterstwo Absolwentów
? Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej
? Grupa Modlitwa Ojca Pio.

strumienie-1

Print Friendly, PDF & Email