Stefan Kard. Wyszyński – absolwent prawa kanonicznego KUL – 18.01.2020

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Stefan Kardynał Wyszyński – absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL„, która odbędzie się 18 stycznia 2020 r. (sobota), w Collegium Jana Pawła II KUL (Lublin, Al. Racławickie 14) c-1031.

Spotkanie połączone będzie z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podczas którego zostaną wręczone Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Medale „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych”.

Print Friendly, PDF & Email