Standardy i dobre praktyki w zarządzaniu parafią – studia podyplomowe

Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku akademickim 2017/2018 organizuje pierwszą edycję studiów podyplomowych w zakresie standardów i dobrych praktyk w zarządzaniu parafią.

Celem studiów jest między innymi:

• przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania
• zdobycie kompetencji specjalistycznych, społecznych niezbędnych do zarządzania wspólnotą parafialną
• zdobycie umiejętności funkcjonowania w turbulentnym otoczeniu

W programie studiów znalazły się:

• Prawne zagadnienia z zakresu zarządzania parafią
• Ekonomiczne aspekty funkcjonowania parafii
• Praktyczne aspekty zarządzania parafią
• Komunikacja z otoczeniem

Studia adresowane są do trzech następujących grup:

• Absolwentów studiów wyższych I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich
Osób duchownych i świeckich zainteresowanych problematyką zarządzania parafią
• Studentów V roku studiów, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tzn. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS

szczegółowe informacjehttp://kandydat.kul.pl/podyplomowe/zarzadzanie-parafia-kul/

Print Friendly, PDF & Email