Wierzysz? Zrozum więcej. Uwierz głębiej

Instytut Teologii Katolickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do poszerzenia wiedzy na temat duchowości katolickiej w ramach studiów podyplomowych Duchowość katolicka.

CEL STUDIÓW:

  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu duchowości katolickiej, głównych nurtów nauczania Kościoła w tej dziedzinie
  • poznanie dynamiki rozwoju duchowego
  • zdobycie wiedzy potrzebnej np. do teologicznej interpretacji charyzmatów
  • poznanie problematyki modlitwy, medytacji, kontemplacji, życia mistycznego, zjawisk paramistycznych
  • zdobycie umiejętności interpretacji tekstów duchowych, zwłaszcza mistycznych, rozpoznawania oraz identyfikowania stanów duchowych i zjawisk paramistycznych oraz nabycie umiejętności właściwego osądu zagrożeń duchowych
  • poznanie dynamiki życia we wspólnotach, grupach, zrzeszeniach
  • możliwość podjęcia studiów doktoranckich w Instytucie Teologii Duchowości od II roku (tylko dla magistrów teologii).

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy są zainteresowani duchowością katolicką
  • osoby świeckie, kapłani, osoby konsekrowane, formatorzy, ojcowie duchowni, kierownicy duchowi, mistrzowie (mistrzynie) nowicjatów, spowiednicy, katecheci, członkowie grup i wspólnot rodzących się w Kościele
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

szczegóły: http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/duchowosc/#

Print Friendly, PDF & Email