Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterstwa z Polski w Lublinie

W dniach 19-20 września 2018 r., w setną rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w Lublinie odbywa się spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterstwa diecezji w Polsce. Obradom przewodniczy abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Tematem przewodnim posiedzenia są założenia i cele programu duszpasterskiego na lata 2019-2022.

Zakres działań Komisji Duszpasterska KEP: Badanie problemów związanych z duszpasterstwem, powołaniem człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim. Inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich. Koordynacja duszpasterstw specjalistycznych. Przy komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji./-KEP/

W programie posiedzenia znalazły się przede wszystkim rozważania dotyczące Eucharystii: Eucharystia – źródło, szczyt i misja Kościoła (abp Wiktor Skworc), Obecność i działanie Jezusa Chrystusa w Eucharystii (ks. dr Wojciech Węgrzyniak, UPJPII), Eucharystia jako dopełnienie chrześcijańskiego wtajemniczenia (ks. prof. dr hab. Bogusław Migut, KUL).

W środę, Eucharystii w lubelskiej archikatedrze przewodniczył abp Wiktor Skworc, a homilie wygłosił abp Stanisław Budzik. Spotkanie zakończy Msza św. w kościele akademickim pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca oraz  spotkanie z władzami KUL.

Print Friendly, PDF & Email